Over SpektAKel


SpektAKel is het servicepunt amateurkunst in Apeldoorn. We zijn er voor alle amateurverenigingen, groepen en kunstenaars, die zich in de stad willen presenteren en daarbij hulp kunnen gebruiken.

Ook willen we groepen in de wijken op weg helpen, die de weg naar kunst en cultuur in Apeldoorn nog niet of niet makkelijk vinden.

Kijk voor meer informatie over SpektAKel bij:

doorzoek de website