Missie en visie van SpektAKel

SpektAKel streeft er naar de amateurkunst in Apeldoorn en hun amateurkunstenaars duidelijk op de kaart te zetten en zichtbaar te maken voor iedereen. Ook ziet SpektAKel het als haar taak om zoveel mogelijk Apeldoornse inwoners te betrekken bij kunst en cultuur.

Dat kan door actief deel te nemen aan de activiteiten of de activiteiten te volgen als bezoeker/toeschouwer. Zo levert SpektAKel een directe bijdrage aan zowel een beter leefklimaat als een gezond cultureel klimaat in de stad.

SpektAKel vindt dat iedereen in Apeldoorn recht heeft om deel te nemen aan het artistieke en culturele leven. Op dit moment is dat nog te weinig het geval. Velen weten de weg niet naar de culturele instellingen en verenigingen te vinden. Anderen zijn nog niet vertrouwd met kunst en cultuur. Weer anderen hebben lichamelijke beperkingen om het culturele aanbod in Apeldoorn goed te kunnen bereiken. Daarom ook gaat SpektAKel naar de bewoners toe door speciale wijkprojecten te organiseren. Zo willen we de cultuurparticipatie van allerlei doelgroepen, bewoners en amateurkunstenaars, vergroten.

Ook willen we de zichtbaarheid en kwaliteit van de amateurkunstenaars in de stad versterken, de koepelorganisaties waar nodig ondersteunen en vooral ook samenwerking tussen culturele groepen stimuleren (bevorderen). Zowel niet georganiseerde als georganiseerde amateurs kunnen terecht bij SpektAKel. Dat geldt voor zowel reguliere activiteiten als voor projectmatige initiatieven.

Met SpektAKel, het Servicepunt AmateurKunst, wordt het culturele klimaat in Apeldoorn verstevigd, de kwaliteit van kunst en cultuur bewaakt en leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid en cohesie van de stad.

doorzoek de website