Wie zijn wij?

SpektAKel is het Servicepunt AmateurKunst Apeldoorn en is er voor alle amateurkunstverenigingen, groepen en kunstenaars die zich in de stad willen presenteren.

Ook is SpektAKel er om die groepen te helpen, die de weg binnen kunst en cultuur Apeldoorn nog niet hebben gevonden. Dat doen we door:
  • adviezen
  • praktische tips
  • scholing en coaching
  • het bieden van een podium
  • het organiseren van kunstmeetings
Het doel is zo veel mogelijk mensen de kans te geven om mee te doen met kunst. Jong en oud, met of zonder handicap, oude en nieuwe bewoners van de stad, ervaren of kersverse amateurs: we zijn er voor bijna iedereen! 

SpektAKel is tot en met 2012 met een projectsubsidie gefinancierd door de gemeente Apeldoorn. Sinds 1 januari 2013 heeft Markant, Centrum voor Kunsteducatie een aantal taken overgenomen en is SpektAKel onderdeel geworden van Markant en aldaar gehuisvest.


Contact:
info@spektakelapeldoorn.nl

doorzoek de website