Wat doen wij?

SpektAKel richt zich op twee soorten doelstellingen:
1. Het zichtbaar maken en verstevigen van de amateurkunst in Apeldoorn
2. Het stimuleren van deelname aan kunst en cultuur met diverse kunst- en cultuurprojecten:
- in de wijken, met als doel zoveel mogelijk mensen uit de wijk actief te laten deelnemen
- stadsbrede projecten en activiteiten voor speciale amateurgroepen in verschillende disciplines.

Dat doen we o.a. door de volgende activiteiten:
- Behoeften en vraag van amateurkunstenaars in kaart brengen en op basis daarvan projecten ontwikkelen
- Website als digitaal communicatieplatform creëren voor de amateurkunstenaars
- Organiseren en coördineren van IkToon, voorheen bekend als WAK
- Ontwikkelen en uitvoeren van wijkprojecten
- Organiseren van scholing en ontmoetingsdagen tussen diverse groepen amateurkunstenaars
- Organiseren van podiumgelegenheid

doorzoek de website